Baidyanath Yogendra ras with gold

Sku: pil216

In Stock

Key Ingredients:

Parada                             Gandhaka

Loha Bhasma                 Swarna Bhasma

Abhraka Bhasma           Shuddha Mukta

Vanga bhasma

434.00870.00

Clear selection